TERMOmodernizacja
Postęp prac
W ramach prac termomodernizacjnych przewidziano wykonanie następujących robót

Budynek główny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 3a:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 38 cm za pomocą styropianu (o współczynniku przenikania ciepła λ-0,40 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
 • ocieplenie ścian zewnętrznych o grubości 50 cm za pomocą styropianu (o współczynniku przenikania ciepła λ-0,40 W/(m*K)), o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • ocieplenie stropodachu niewentylowanego
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych
 • wymiana stolarki okiennej od strony północnej i południowej 88 m2
 • wymiana istniejących bram z płyty obornickiej oraz segmentowych na nowe bramy segmentowe ocieplone o współczynniku przenikania U=0,8 W/(m2K)
 • napis świetlny (wydatek niekwalifikowany)
 • wymiana przyłącza cieplnego (z kotłowni w bud. warsztatowym do bud. głównego)
 • wymiana instalacji co (wymiana przewodów, grzejników wraz z zaworami temostatycznymi)
 • rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek socjalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 3a:

 • ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchową za pomocą wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,043 W/(m*K)) o grubości 22 cm
 • ocieplenie stropu nad piwnicą za pomocą styropianu o grubości 12 cm (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K))
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych
 • wymiana okien na nowe z powłokami selektywnymi od strony południowej o współczynniku U nie większym niż 1,3 (W/m2K)
 • wymiana okien na nowe - północna strona elewacji, powierzchnia okien do wymiany 25 m2 o współczynniku U nie większym niż 1,3 (W/m2K)
 • wymiana drzwi zewnętrznych na nowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 W/(m2K)
 • wymiana instalacji co (wymiana przewodów, grzejników wraz z zaworami temostatycznymi)
 • zmiana sposobu zasilania instalacji c.o. z centralnego z kotłowni gazowej na miejscowe z lokalnych gazowych kotłów kondensacyjnych z dostosowaniem instalacji do obniżonych parametrów zasilania

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnych

Budynek warsztatowo-techniczny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 3a:

 • ocieplenie stropu nad pomieszczeniami w środkowej części budynku za pomocą wełny mineralnej o grubości 22 cm, o współczynniku U=0,045 W/(m2K)
 • ocieplenie dachu za pomocą styropapy o grubości 16 cm
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych
 • wymiana okien z poliwęglanu na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,2 W/(m2K)
 • ocieplenie ścian zew. z gazobetonu styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
 • ocieplenie ścian zew. z cegły pełnej styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K)), o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
 • ocieplenie ścian zew. warstwowych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K)), o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
 • wymiana żródła ciepła na kocioł kondensacyjny gazowy (demontaż starego źródła ciepła wraz z rozbiórką komina oraz wykonanie instalacji zasilania kotła w energię elektryczną)
 • wymiana instalacji co. na niskoparametrową i montaż gazowych absorbcyjnych pomp ciepła typu powietrze - woda
 • montaż instalacji cwu i cyrkulacji

Wymiana okien na fasadzie wschodniej, wymiany drzwi zewnętrznych na aluminiowe w budynku głównym, wymiana okiem na fasadzie zachodniej w budynku socjalnym oraz rozbiórka przybudówki budynku warsztatowo – technicznego nie są objęte zakresem realizacji niniejszego Projektu. Nie zostały objęte audytem energetycznym i kosztorysem inwestorskim, choć znalazły się w projektach budowlanych.


Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP w Grudziądzu przy ulicy Strażackiej 1:

 • wymiana okien drewnianych na okna z nawiewnikami higrosterowanymi
 • wymiana bram garażowych czerwonych
 • remont wentylacji nawiewnej i wywiewnej
 • wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku
 • uszczelnienie opaski betonowej wokół budynku
 • uzupełnianie tynku na kominach, malowanie kominów
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych
 • docieplenie stropodachu i bramy przejazdowej
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku
 • wymiana oświetlenia na elewacji budynku
 • demontaż i montaż urządzeń usytuowanych na budynku
 • montaż szyldów i tablic informacyjnych
 • modernizacja i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników i przewodów, montaż zaworów i głowic termostatycznych

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie przy ul. Sportowej 16a:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm
 • ocieplenie stropodachu myjni i warsztatu metodą z użyciem pianki poliuretanowej laminowanej papą termozgrzewalną grubości 10 cm
 • ocieplenie dachu płytami z pianki poliizocyjanurowej grubości 10 cm oraz wykonanie sufitów podwieszanych
 • zmniejszenie kubatury ogrzewanej poprzez ocieplenie stropów płytami z pianki poliizocyjanurowej grubości 8 cm oraz obniżenie sufitów i wykonanie podwieszanych na wysokości 2,80 m,
 • ocieplenie stropu nad garażem płytami z pianki poliizocyjanurowej grubości 8 cm
 • wymiana okien połaciowych
 • wymiana części drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe
 • wymiana części przeszkleń
 • modernizacja instalacji c.o. wodnego realizowana za pomocą grzejników rurowych ożebrowanych
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek główny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie przy ul. 900-lecia 3:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu fundamentu do dachu styropianem 16 cm, klejony klejem do ściany oraz kołkowany kołkami plastikowymi z gwoździami metalowymi
 • ocieplenie stropodachu pełnego o powierzchni około 308 m2 styropianem jednostronnie laminowanym papą o grubości 25 cm wraz z wykonaniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego o powierzchni około 308 m2 wełną mineralną grubości 25 cm wraz z wykonaniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
 • wymiana okien PCV
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • wymianę wrót garażowych, na bramy automatyczne
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej
 • wymiana parapetów wewnętrznych
 • wymianę rynien dachowych
 • montaż krawędzi balkonów i loggii z blachy ocynkowanej
 • wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz niesprawnej kolektorów słonecznych solarnych
 • wymiana opierzenia i rur spustowych
 • modernizacja kotłowni na paliwo gazowe

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek warsztatowo – mieszkalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Sienkiewicza 54:

 • docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi w technologii lekkiej mokrej grubość płyt 0,14 m, powierzchnia 454,71 m2,
 • docieplenie podłóg na gruncie styropianem – grubość 0,10 m, powierzchnia 292,90 m2
 • docieplenie stropodachu styropapą – grubość 0,14 m, powierzchnia 366,12 m2
 • wymiana stolarki otworowej jednoszynowej i stalowej na nową PCV z szybą zespoloną – powierzchnia 21,21 m2
 • instalacja pompy ciepła i wymiana kotła gazowego
 • obróbki blacharskie

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek administracyjno – garażowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 20:

 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz częściowa izolacja ścian fundamentowych płytami styropianowymi o grubości 15 cm
 • wymiana stolarki okiennej na okna PVC o współczynniku przenikania U=2,000 W/(m2K)
 • wymiana drzwi na nowe stalowe lub segmentowe o współczynniku przenikania U=2,000 W/(m2K)
 • docieplenie dachów przy wykorzystaniu płyty warstwowej z okładzinami z papy o grubości 20 cm
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania (montaż układu grzewczego w skład którego wchodzi absorpcyjna pompa ciepła i kondensacyjny kocioł gazowy zlokalizowany na dachu budynku, dodatkowo wymiana częśći grzejników a także przewodów rozprowadzających) oraz c.w.u. wraz ze źródłem ciepła (montaż układu solarnego wraz ze zbiornikiem c.w.u. oraz rozprowadzenie instalacji wodociągowej do istniejących punktów rozbioru zasilanych obecnie z elektrycznych i przepływowych gazowych ogrzewaczy wody)
 • wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych
 • instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji i nagrzewnic, napędy bram garażowych, zasilania zespoły grzewczego na dachu
 • wymiana instalacji odgromowej

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek socjalno-garażowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 20:

 • docieplenie dachów przy wykorzystaniu płyty warstwowej z okładzinami z papy o grubości 20 cm
 • wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych
 • docieplenie ścian zewnętrznych (przy użyciu płyty styropianowej o grubości 15 cm) oraz częściowa izolacja ścian fundamentowych (z wykorzystaniem płyty styropianowej grubości 8 cm)
 • wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi stalowe o współczynniku przenikania U=2,000 W/(m2K)
 • wymiana bram stalowych na bramy segmentowe z napędem
 • wykonanie nowego podestu i schodów wejściowych
 • wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC o współczynniku przenikania U=1,600 W/(m2K)
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania (montaż układu grzewczego w skład którego wchodzi absorpcyjna pompa ciepła i kondensacyjny kocioł gazowy zlokalizowany na dachu budynku) oraz c.w.u. wraz ze źródłem ciepła
 • montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz filtrowentylacji pomieszczeń socjalno-garażowych
 • instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji i nagrzewnic, napędy bram garażowych
 • wymiana instalacji odgromowej

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku przy ul. Rolnej 1:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm część
 • ocieplenie dachu płytami z pianki poliuretanowej grubości 10 cm laminowanymi papą termozgrzewalną
 • ocieplenie dachu JRG metodą z użyciem pianki poliuretanowej laminowanej papą termozgrzewalną 12 cm
 • ocieplenie stropu nad garażem i warsztatami płytami z pianki poliizocyjanurowej grubości 8 cm w okładzinie aluminiowej
 • wymiana części okien na okna o współczynniku U=1,1 W/(m2K)
 • częściowe zamurowanie otworów okiennych
 • wymiana części okien na okna o współczynniku U=1,1 W/(m2K)
 • wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe o współczynniku U=1,5 W/(m2K)
 • wymiana instalacji grzewczej wraz z grzejnikami
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wymiana rynien i rur spustowych

Stan przed pracami modernizacyjnymiW trakcie prac modernizacyjnychPo zakończeniu prac termomodernizacyjnych