TERMOmodernizacja
25 czerwiec 2015

Podpisanie umów z wykonawcami

W ostatnich dwóch tygodniach Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podpisywał sukcesywnie umowy z wykonawcami na termomodernizację budynków PSP. Po podpisanych umowach inwestor protokolarnie przekazał place budowy wykonawcom. Prace termomodernizacyjne ruszyły natychmiast.