TERMOmodernizacja
28 maj 2015

Konsul Honorowy Republiki Mołdawii objął patronat nad cyklem turniejów w plażową piłkę siatkową

Pan Jan Mrozowski, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii objął patronat nad cyklem turniejów w plażową piłkę siatkową „TERMOpara”.

 

 Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii
 ul. Królowej Jadwigi 20
 87-100 Toruń,

 

pismo Konsula Honorowego Republiki Mołdawii