TERMOmodernizacja
6 listopad 2015

Konferencja kończąca projekt dotyczący termomodernizacji.

W piątek, 16 października 2015 r., w Kobylnikach koło Kruszwicy odbyła się konferencja kończąca realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego”. 

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych, Teresa Piotrowska, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele Wojewody i Marszałka regionu, starostowie, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz przedstawiciele firm budowlanych, realizujących założenia projektu.

Wszelkie zagadnienia związane z celem i zakresem projektu, stan budynków przed termomodernizacją i stan budynków zmodernizowanych w ramach projektu oraz wszystkie elementy promocji omówili asp. Jakub Olszewski i kpt. Tomasz Beciński z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.